تورابی دلیل دوست دارم

  تو را بی دلیل دوست دارم
نه ادعای
عاشقی کردی
نه کلمات را به بازی گرفتی
ولی عجیب
رخنه کردی میان هوای
شعرهایم
با تو بارانیم
همان دور بمان
نزدیک که بیایی
قواعد بازی
آدمها
مسمو مت میکند
بگذار بی دلیل دوستت داشته باشم
و بنویسم
تا بی خبر بخوانی مرا

/ 0 نظر / 100 بازدید