دلم عجیب گرفته است

 و هیچ چیز،

 نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش،

 نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

 نه هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند

 و فکر می کنم 

که این ترنم موزون حزن تا به ابد

                            شنیده خواهد شد........

/ 0 نظر / 52 بازدید