وقتی آنقدر در زندگی مادی غرق می شویم که

زنگار غفلت بر قلب هایمان می نشیند

و از آسمان غافل می شویم

 تصورمان  از خوشبختی

متفاوت از واقعیت  آن می شود

و چیزی جز سراب نیست

سرابی که بارها از سوی فریب خوردگان آزموده شده

خدایا ...........

 لازم است با تو حرف بزنم ...

می دانم دربیابان دنیا گم شده ام

پس ای مهربان، راه را نشانم بده

و در این مسیر همراهم باش و یاری ام کن

ای مهربانـترین مهربانان عالم ...

/ 0 نظر / 55 بازدید