بگذار بگویم :

آخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم …

که پشت این همه فاصله تا این حد به من نزدیکی …

” تو ادامه ی وجود منی ”

دل من با تو آرام گرفت …

این نوشته های گاه و بی گاه ،

قلب من است برای تشکر از تو …

من نمی دانم چه شد یا از کجا پیدا شدی ،

فقط خوب کردی ادامه ی وجود من شدی …

خوب کردی …

 

/ 0 نظر / 56 بازدید