صد و هفتاد و پنج تا غواص....  


نصف تاریخ عاشقی آب است/قصه هایی عمیق و پر احساس
قصه هایی پر از فداکاری/قصه هایی عجیب اما خاص
قصه آب چشمه زمزم/زیر پا کوبه های اسماعیل
قصه نیل و حضرت موسی/ قصه آن گذشتن حساس
قصه حفظ حضرت یونس/توی بطن نهنگ در دریا
یا که نفرین نوح پیغمبر/بر سر مردم نمک نشناس
قصه ظهر روز عاشورا/بستن آب روی وارث آن
کربلا بود و یک حرم تشنه/کربلا بود و حضرت عباس...
بین افسانه های آب و جنون/قصه تازه ای اضافه شده:
قصه بیست و هفت ساله ای از/صد و هفتاد و پنج تا غواص....

 

صد و هفتاد و پنج تا غواص....  
/ 0 نظر / 55 بازدید