پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

به سراغ من اگر میآیی                      تند و آهسته چه فرقی دارد؟ تو به هر جور دلت خواست بیا!مثل سهراب دگر جنس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید
به آرامی آغاز به مردن می‌کنیاگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نکنی.به آرامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

بود...

ﺑﻮﺩ... ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩ... ﯾﻌﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
  ای بهترینم چشمهایت را باز کن تا بتوانی لحظه لحظه اعدام ثانیه هایمان را نظاره کنی.. هجوم سایه ی خیالت.. سراب بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید