پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

خداوند عشق را در زیباترین ارابه ی بهشت گذاشت و با اسبی گرسنه به زمین فرستاد ما که نه تختی به بزرگی ارابه داشتیم! نه سفره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید
خسته ام خسته از خود خسته از تکرار خسته از رنج پندار خسته از اندیشه های کور تا بکی اینگونه باید زیست؟ تا بکی پنهانی،اشک حسرت،باید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید
تازه داشتم سر میذاشتم رویشونه هات که رفتیتازه داشتم گل میکاشتمروی گونه هات کهرفتیتازه داشتم با نگات جون میگرفتمکام دل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

بدون چتر

            ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐـﻪ ﻣﯿﺒـﺎﺭﺩ……        ﺩﻟـﻢ ﺑـﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨـﮓ ﺗـﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮﺩ…             ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺍﻓـﺘﻢ …             ﺑـﺪﻭﻥ ِ ﭼـﺘـﺮ …             ﻣﻦ ﺑـﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید