پست های ارسال شده در تیر سال 1394

می‌گفتند:«مرگ!»  می‌خندیدم. زندگی ام را کرده بودم. چشیدنی ها را چشیده بودم. دیوانگی کرده بودم. لذت برده بودم. می‌گفتم:« حالا آمد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید
امروز که بهم فهموندی دیگه دیر شده نمی دونستم باید خوشحال باشم یا غمگین اما مطمئن باش حس خوبی نداشتم شکایت از دنیایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید
روز های بهانه و تشویشروزگار ترانه و اندوهروزهای بلند و بی فرجاماز فغان نگفته ها انبوهروزگار سکوت و تنهاییپی هم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید
کاینـات هـرگـز به اگــر و امـاهــا پـاسخ نـمی دهــد   سلطان بـایــد هـا بـاشیـد نـه بنـده شایــدهــا …!
/ 0 نظر / 38 بازدید