پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

نها شدم اندر جهان هم در زمین و آسمان گو بر دلم نا مهربان آخر که عشقت این شده
/ 0 نظر / 62 بازدید