پست های ارسال شده در شهریور سال 1396

مجتبی حق دوست واقعی فردی غیر از بازیکن سابق اسقلال بوده است اینجانب مجتبی حق دوست یک روحانی هستم
/ 0 نظر / 54 بازدید
دلم را بخوان و به دریا ببر             به شب مانده ای را به فردا ببر              عطش کشته ای را به باران ببخش              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید
      دلم را بخوان و به دریا ببر             به شب مانده ای را به فردا ببر              عطش کشته ای را به باران ببخش              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید